MOMA

Mobilhantering för att sköta automater med påfyllning-, lager-, försäljning av varor, felmeddelanden, servicerutt, m.m.

REALTIDSKONTROLL
MoMa gör det möjligt för operatörer att se realtidsvarningar och lagerstatus och att
ändra maskinkonfiguration, vilket minskar beroendet av kontorsstöd för rutinunderhållsuppgifter.

HANTERING AV OP-LÄGEN
MoMa lägger tyngdpunkten i Nayax övervakningssystem med V2V information i Dina händer, vilket möjliggör för Dig att maximera Din arbetsinsats. Detta förbättrar kundservicen genom att Du lokaliserar och hanterar problemen, när/allteftersom de uppstår.

AVANCERAD ÖVERVAKNING
En smart panel markerar försäljning, varningar, maskinstatus och rutter för intuitiva operationer, vilket möjliggör för Dig att lokalisera problem genom att filtrera/kolla igenom/noggrant gå igenom förändringar i säljtrender och kritiska maskinvarningar.

LAGERHANTERING
MoMa gör det möjligt för operatörer att ändra produktkartor, skapa listor/plocklistor och hantera lager.

KLICKA HÄR FÖR ATT LADDA NED PDF BROSCHYR!
There is no selected car class in current office. Please choose another Class!