RFID Blocking Card

På Svenska Betalsystem AB har vi alltid värnat om säkerhet därför har vi tagit fram ett kort som skyddar Bank- och kreditkort

Blockerar RFID-kommunikation för att undvika kopiering av t.ex. bank/kreditkort, inpasseringskort och busskort. Kortet är i samma storlek som ett vanligt kreditkort och passar alla plånböcker.

Räckvidden är cirka 50 cm, vilket då gör att kortet stör all utrustning oavsett vart korten befinner sig i plån

boken. Rekommendation är att RFID-kortet ska vara ytterst i den riktning avläsningen kan ske ifrån. Hållbarhet av kortet är ca: 5 år ifrån det datumet du började använda kortet.

  • Skyddar dina bank- och kreditkort mot trådlös skimming.
  • Supertunt och ser precis ut som ett vanligt bankkort.
  • Passar i alla plånböcker, mobilfodral etc.
  • Påverkar inte mobiltelefon, magnetremsa eller chip på övriga kort.

Du är alltid välkommen att kontakta vår kundservice om du har några frågor.

 

At Svenska Betalsystem AB, we have always ensured security. Therefore, we have developed a card that protects your bank and credit card

Block RFID communication to avoid copying of, for example, bank / credit cards, passports and bus cards. The card is the same size as a regular credit card and fits all wallets.

The range is approximately 50 cm, which means that the card interferes with all equipment regardless of where the card is in the wallet. It is recommended that the RFID card is outermost in the direction of reading. The lifetime is around 5 years from the date you start to use the card.

  • Protects your bank and credit cards against wireless skimming.
  • Super thin and looks just like a regular bank card.
  • Fits all wallets, mobile phone cases etc.
  • Does not affect mobile phone, magnetic stripe or chip on other cards.

You are always welcome to contact our customer service if you have any questions.

There is no selected car class in current office. Please choose another Class!