Management VMO

Nayax’s Management & Monitoring Solution Är en kraftfull ”backoffice” funktion för att hålla reda på transaktioner och kommunikation i realtid. Sköta automater med påfyllning-, lager-, försäljning av varor, felmeddelanden, servicerutt, m.m.

AVANCERAD ÖVERVAKNING
En smart panel markerar försäljning, varningar, maskinstatus och rutter för intuitiva operationer, vilket möjliggör för Dig att lokalisera problem genom att filtrera/kolla igenom/noggrant gå igenom förändringar i säljtrender och kritiska maskinvarningar.

REALTIDSKONTROLL
MoMa gör det möjligt för operatörer att se realtidsvarningar och lagerstatus och att ändra maskinkonfiguration, vilket minskar beroendet av kontorsstöd för rutinunderhållsuppgifter.

HANTERING AV OP-LÄGEN
MoMa lägger tyngdpunkten i Nayax övervakningssystem med V2V information i Dina händer, vilket möjliggör för Dig att maximera Din arbetsinsats. Detta förbättrar kundservicen genom att Du lokaliserar och hanterar problemen, när/allteftersom de uppstår.

LAGERHANTERING
MoMa gör det möjligt för operatörer att ändra produktkartor, skapa listor/plocklistor och hantera lager.

KLICKA HÄR FÖR ATT LADDA NED BROSCHYR!

There is no selected car class in current office. Please choose another Class!